Политика за поврат на средства

Во случај да имате направено резервација користејќи онлајн плаќање и притоа сакате да ја откажете или презакажете вашите средства ќе бидат вратени во целост доколку се направи тоа во роковите пропишани во политиката за откажување и презакажување на резервации притоа задржувајќи средства за покривање на административните трошоци.

Рокот за рефундација на средствата ќе биде во период од 3 до 10 работни денови.

Во случај на октажување или презакажување на резервацијата во период кој не е пропишан во политиката за овозможување на услуги, вашите средства нема да бидат вратени.